​​​​​​​
آموزش.jpg

واحد آموزش شركت چين ران ماشين با بهره گيري از جديدترين تكنولوژي هاي آموزشي درصدد ارتقاء دانش فني كاربران و تكنسين هاي ماشين آلات مي باشد. اين واحد از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف در زمينه اپراتوري ، سرويس نگهداري و ... براي مشتريان و پرسنل فني شركت، نحوه انجام اقدامات لازم را جهت افزايش عمر مفيد و كاهش هزينه هاي نگهداري ماشين آلات آموزش مي دهد.
دستور كار واحد آموزش شركت چين ران ماشين جهت دستيابي به اهداف كلان شركت به شرح ذيل مي باشد:​

  • ​ ​​- آموزش مشتريان (در محل کار دستگاه)
  •  - آموزش مدون پرسنل
 - تهيه جزوات فني و آموزشي به زبان فارسي
  •  - تکميل و به روز رساني تجهيزات کمک آموزشي