​​​​​​

مشتریان محترم شرکت چین ران  ماشين می توانند انتقادات ، پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص بهبود عملکرد و خدمات رسانی، از طریق فرم ذیل با ما در میان بگذارند.